Chúng Tôi Là Ai ?

B

uggMedia là đơn vị dịch vụ Digital Marketing, chuyên sâu về hoạch định chiến lược, thiết kế nhận diện và truyền thông thương hiệu.

  • Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng thương hiệu mạnh. Thông qua các công cụ social media, marketing online, google adwords… giúp quảng bá lan truyền thương hiệu của doanh nghiệp đến người tiêu dùng.

  • Chúng tôi không đề xuất cho bạn những ý tưởng WOW, mà khiến những ý tưởng trở nên WOW. Chúng tôi không xây dựng cho bạn một viễn cảnh tươi đẹp bằng những lời hoa mỹ. Thay vào đó chúng tôi mang đến cho bạn những viên gạch được góp nhặt từ thực tế – thứ sẽ khiến cho doanh nghiệp của bạn phát triển vững chắc.

Đội Ngũ Của Chúng Tôi

Con người luôn là trung tâm trong việc tạo ra sự khác biệt của tổ chức. Chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo luôn dốc hết đam mê vào mọi công việc mình làm nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho doanh nghiệp khách hàng.

Lê Minh Dương
Lê Minh DươngCEO & Founder
Sáng lập BuggMedia với 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing. Vai trò chính trong việc xây dựng chiến lược, mục tiêu và mô hình kinh doanh của công ty.

WORK hard PLAY hard and LOVE harder

Đối với chúng tôi, mỗi người đều có tài năng và nhiệm vụ của chúng tôi là định hướng và bồi bổ để tài năng được phát triển đúng hướng. Cái chúng tôi quan trọng là thái độ. Để thành công thì thái độ của bạn cũng phải phát triển ngang bằng với năng lực. Và hơn hết luôn có chỗ dành cho hiền tài tại #BuggMedia!

WORK hard PLAY hard and LOVE harder

Đối với chúng tôi, mỗi người đều có tài năng và nhiệm vụ của chúng tôi là định hướng và bồi bổ để tài năng được phát triển đúng hướng. Cái chúng tôi quan trọng là thái độ. Để thành công thì thái độ của bạn cũng phải phát triển ngang bằng với năng lực. Và hơn hết luôn có chỗ dành cho hiền tài tại #BuggMedia!

Hãy Để Chúng Tôi Đưa Bạn Đến Thành Công

Hơn 3000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của BuggMedia