WORK hard PLAY hard and LOVE harder, Join Us!

V

ới chúng tôi, con người là trung tâm của mọi chiến lược, việc phát triển con người luôn được chú trọng và đặt lên vị trí hàng đầu

Xem Digital Marketing như một nghề nghiệp? Tại #BuggMedia, chúng tôi luôn luôn mở một cánh của rộng mở dành cho những tài năng. Có Năng Lực, Độc, Lạ, Khác Biệt, Chịu Chơi, Một Chút Điên, Nhiệt Huyết, Hết Mình và Làm Cháy Máy là một số từ mô tả về các thành viên của #BuggMedia.

Chúng tôi cung cấp đặc quyền tuyệt vời

We are looking for new talents to join the team.

Vị Trí Cần Tuyển

Hãy chọn nơi gần nhất để tham gia với chúng tôi.

Brand Strategist

1261/1/3 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, HCM.

Content Marketing

1261/1/3 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, HCM.

Web Developer

1261/1/3 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, HCM.

Marketing Specialist

1261/1/3 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, HCM.

Google Adwords Specialist

1261/1/3 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, HCM.

Community Manager

1261/1/3 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, HCM.

Quy trình tuyển dụng trông như thế nào?

Bạn đã thực sự sẵn sàng cho công việc mới ?